RFSL verkar för att homosexuella, bisexuella, transpersoner och andra personer med queera uttryck och identiteter ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som alla andra.


Pressmeddelanden

10/12:  Rebecca & Fiona, Thomas Di Leva, William Spetz m.fl säljer sina kläder till stöd för asylsökande hbtq-personer!
8/12:  RFSL välkomnar förslag från Utredningen om ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m.
1/12:  World Aids Day: Ny nationell hiv-strategi behövs och smittskyddslagstiftningen måste förändras
25/11:  European Testing Week i full gång
24/11:  Regeringens aviserade åtgärder för flyktingmottagandet slår hårt mot hbtq-personer
20/11:  RFSL Ungdom och RFSL på Transgender Day of Remembrance: förstärk arbetet mot den strukturella transfobin i Sverige
9/11:  Ukraina bryter överenskommelse med EU för att slippa skydda hbtq-personer
6/11:  Årets bästa farsdags-present: Rätten till korrekt föräldrabeteckning slutligen fastställd
3/11:  Mer kunskap behövs om hiv och smittskyddslagen måste revideras
24/10:  RFSL Ungdom och RFSL uppmärksammar International Day of Action for Trans Depathologization 2015: dags för revidering av könstillhörighetslagen
Läs fler »


Debattartiklar

2/12:  Bistånd avgörande för hbtiq-rörelsen
30/7:  Avskaffa hiv-positivas informationsplikt
30/6:  Ge skadestånd till tvångssteriliserade transpersoner
26/5:  RFSL har inte ”monopol”
17/5:  Dags för hbtq-politisk handling, regeringen
27/4:  ”RFSL har inte hbtq-monopol”
16/4:  Homosexualitet handlar om kärlek
18/3:  Brist i stöd till hbtq- personer som säljer sex
24/12:  Polisen bryter mot utlänningslagen
1/12:  Världsaidsdagen 2014: Kampen mot hiv handlar om makt
Läs fler »  
HBTQ-familjer
Aldrig Okej